loader image

– postavenie na šírku ramien
– úchop činky širší ako ramená
– lakte hore
– boky zostupujú dozadu a dole
– boky zostupujú pod úroveň kolien
– zachovaná bedrová krivka
– váha na pätách
– kolená v línii prstov nohy
– v konečnej pozícii úplná extenzia (vystretie) kolien a bokov