loader image

– postavenie na šírku ramien
– Medicine-ball medzi chodidlami, dlane položené na MB
– kolená v línii prstov nohy
– ramená mierne pred medicine-ballom v začiatočnej pozícii
– zachovaná bedrová krivka
– rýchla extenzia (vystretie) bokov
– následné pokrčenie ramien
– následný spád pod medicine-ball do spodnej drepovej pozície
-váha na pätách pokým sa nevystrú boky a nohy
– priamočiary pohyb medicine-ballu nahor
– v konečnej pozícii úplná extenzia (vystretie) bokov a kolien s medicine-ballom vo “front rack“ pozícii