loader image

– postavenie na šírku panvy
– úchop činky širší ako ramená
– lakte mierne pred činkou
– plný úchop na činke
– činka sa fyzicky dotýka ramien
– trup mierne klesá priamo dole
– extenzia (vystretie) bokov a nôh, potom tlak
– váha na pätách pokým sa nevystrú boky a nohy
– priamočiary pohyb činky nahor
– v konečnej pozícii úplná extenzia (vystretie) bokov, kolien a ramien