loader image

– postavenie na šírku panvy
– úchop činky širší ako ramená
– lakte mierne pred činkou
– plný úchop na činke
– činka sa fyzicky dotýka ramien
– priamočiary pohyb činky nahor
– statický trup a nohy
– váha na pätách
– ramená tlačia činku hore
– v konečnej pozícii úplná extenzia (vystretie) paží