loader image

– postavenie mierne širšie ako na šírku panvy
– ruky z vnútornej strany nôh, plný úchop na činke
– kolená v línii prstov nohy
– ramená mierne pred činkou v začiatočnej pozícii
– zachovaná bedrová krivka
– boky a ramená sa dvíhajú synchronizovane
– následná extenzia (vystretie) bokov
– váha na pätách pokým sa nevystrú boky a nohy
– následné pokrčenie ramien, pokračuje príťah rukami
– lakte smerujú vysoko a von
– priamočiary pohyb činky nahor
– v konečnej pozícii úplná extenzia (vystretie) bokov a kolien s činkou pritiahnutou bod bradou